Jobb

Webinar

Velkommen til vårens webinar!

I løpet av webinaret går vi gjennom Edutorium, med utgangspunkt i et standard oppsett for fagskoler og mindre høyskoler.

Vi viser hvordan Edutorium kan støtte de interne prosessene under arbeidet med institusjonens studieportefølje, med hovedvekt på daglige rutiner for opprettelse og vedlikehold av studieplaner og emnebeskrivelser.

Edutorium er et svært fleksibelt verktøy, og er utviklet for å støtte institusjonenes arbeid med revisjon, godkjenning og publisering uavhengig av om det er store eller små faglige miljø som skal samhandle. Gjennom praktiske eksempler ser vi på hvordan det går an å sette opp en arbeidsflyt, som bidrar til både effektive prosesser og god kvalitetssikring. Vi ser på hvordan det går an å strukturere informasjon bl.a. gjennom oppbygging av en termbase, og hvordan dette gir bedre rapporter og dermed bedre oversikt over egen studieportefølje. 

Det finnes flere måter å bruke informasjonen fra studieplanen inn på egne nettsider. Vi viser hvordan Edutorium kan bidra til å sikre at det alltid er ett sted for oppdatering av informasjon, uavhengig av hvor denne skal distribueres. 

Påmelding til webinaret finner du litt lengre ned på siden!

Vi håper du stiller med kameraet slått på og mange spørsmål! 

Vel møtt!

Nyhetsbrev

Påmelding til webinar

Skriv gjerne flere navn, men da på hver sin linje
Velg dato