Tematabell i Edutorium
Eivind / 24.01.2022

Ny modul tilgjengelig i Edutorium

«Aggregert visning av innhold» er en modul utviklet for å kunne vise innhold registrert på emnenivå, samlet for alle emner, i en studieplan.

Dersom institusjonen f.eks. registrerer «Tema» knyttet til hvert emne, så kan man få opp en tabell med alle tema og studiepoeng i en liste i Studieplanen. Dette gjør det lett for studentene å få en samlet, enkel oversikt over studiet i studieplanen, samtidig som innholdet ikke trenger å dobbelt-registreres (det holder med å registrere det på emnenivå).

I tillegg kan denne funksjonaliteten f.eks. brukes for å vise felt/tabeller som «forventet arbeidsinnsats», «Arbeidskrav», «Vurderinger» etc. i en samlet liste i studieplanen. Felles er altså at informasjonen hører til under det enkelte emne, men at det er ønskelig å få ut en felles oversikt på studieplan-nivå. 

Fordi et emne kan brukes i ulike studieplaner har dette vært en utfordring for vårt tekniske team å sikre at denne mekanismen alltid gir det ønskede oppsettet. Men, ved å sørge for at det enkelte felt knyttes opp mot en studiemodell, sikrer vi at funksjonaliteten er både robust og fleksibel. 

For kunder som har månedsabonnement på Edutorium vil man kunne bestille modulen «Aggregert visning av innhold» som et tillegg for kr. 290,- pr. mnd. For de med årslisens kommer et tillegg på kr. 3480,- pr. år. Man kan ha så mange aggregeringer som man ønsker dersom man har denne modulen. For å skreddersy oppsett av modulen tar vi en fast pris på kr. 5.000,- pr. felt/tabell man ønsker aggregert. 

Ta kontakt med svein@ginntech.no for en demo av funksjonaliteten.