Enkeltemner
Eivind / 05.09.2023

Visning av "enkeltemner" i Studiekatalogen

Noen av våre kunder har uttrykt et ønske om å synliggjøre tilbudet om enkeltemner på en eksplisitt side i studiekatalogen. For å sikre en robust løsning for dette har vi satt sammen en modul som inneholder følgende:

  • Mulighet til å merke av at et emne skal kunne tilbys som enkeltemne (i Edutorium)
  • Utvidelse av emnerapport for visning av emner som tilbys som enkeltemner (i Edutorium)
  • En egen side i studiekatalogen for å vise alle emner som tilbys som enkeltemner (knapp/lenke på forsiden og søkemulighet på oversiktssiden)

I utgangpunktet styles denne siden i studiekatalogen likt som resten av stylingen skolen har valgt. For tilleggselementer/skreddersøm må det evt. påregnes noen tilleggstimer.

Denne modulen er priset som en vanlig tilleggsmodul (dvs. samme pris som aggregering), dvs. en fast konfigurasjonspris og et lite vedlikeholdstillegg (som del av lisensen). Ta kontakt på  om dere ønsker mer informasjon eller vil bestille denne modulen.