Edutorium going abroad

Vad kan EDUTORIUM?

Skapa

Kursbeskrivning, studiebeskrivningar, studieplaner och programplaner. Att få ihop hela ditt utbildingsutbud i en samlad databas som dessutom tillåter att skapa dessa av flera personer samtidigt och hanteras flödesmässigt av många personer. Det klarar EDUTORIUM. ​

Revidera

Alla dessa dokument som hanterar hela ditt utbildningsutbud skall med återkommande mellanrum revideras och förändras. EDUTORIUM håller reda på vad som ska göras, av vem och vilken version som är den rätta.

Kvalitetssäkra

Att efter skapande eller revidering av kursbeskrivning, studiebeskrivning studieplaner och programplaner kräver mycket administrativt arbete. EDUTORIUM hjälper till att visa när kvalitetessäkring ska ske och av vad. Systemet ger också förutsättningar för att skicka tillbaka för åtgärd eller för godkännande.

Godkänna

Att rätt kursbeskrivning är kopplad till rätt programplan, studieplan är viktigt. Att dessutom att alltihop speglar aktuell årskulls studier är ändå viktigare. EDUTORIUM arkiverar sånt som ska arkiveras och med arbetsgången så godkänner rätt personer rätt underlag. Därefter är det klart att publicera aktuella beskrivningar och planer.

Publicera

För studenter och utbildningsanordnare är det viktigt att alla förutsättningar för lyckade studier finns. EDUTORIUM låter dig publicera korrekta kursbeskrivningar, studiebeskrivningar, studieplaner och utbildningsplaner efter de är kvalititessäkrade och godkända. Inget kan gå fel och inga "lösa" beskrivningar eller planer skapar förvirring.