ELM

ELM pensumsystem

ELM lar deg

  • opprette og revidere strukturerte litteraturlister
  • opprette flere litteraturlister pr. emne (f.eks. skille mellom obligatorisk og valgfritt pensum)
  • benytte innebygd søkefunksjonalitet
  • supplere med egen litteratur (kompendier, nettsider, artikler etc)
  • presentere lister i valgfritt litteraturformat

Utdanningsinstitusjoner uten egne bibliotek vil ofte ikke trenge store biblioteksystem som f.eks. Leganto eller Talis. Samtidig så er det store fordeler knyttet til å holde god orden på litteraturlistene, sikre at de er oppdatert med korrekte data og at de blir entydig presentert overfor studentene. ELM er utviklet for å sikre dette. I ELM-søket finner du oppdatert og korrekt informasjon om litteraturen, riktig strukturert. Denne presenteres så ryddig og entydig både internt i Edutorium og ut til studentene. Håndtering av litteraturlister har aldri vært enklere!