Trondheimskontoret

Om oss

Selskapet

Historie

I 2010 ble Ginntech AS (den gang Norweb) opprettet av Svein Iversen og Agnar Ødegård. Begge jobbet da på Høyskolen i Sør-Trøndelag. Ideen til Ginntechs første produkt, Edutorium, kom som et resultat av at Svein og Agnar satt tett på de faglige medarbeidernes frustrasjon over tungvinte prosesser og dårlig systemstøtte. "Dette må kunne gjøres bedre!". 

Norsk UH-sektor har utviklet seg mye de siste 10 årene, og Ginntech har vært med på denne reisen. Institusjonene har gått gjennom fusjoner, stadig mer digitalisering og vesentlig større fokus på kvalitetsarbeid. Det tette samarbeidet vi har hatt med våre gode (og krevende) kunder har ført til at Edutorium idag fremstår som et modent og robust produkt.

Samtidig har Ginntech tatt steget over til nye områder. Dataanalyse, beslutningsstøtte og kunstig intelligens er fagfelt vi har vært nysgjerrige på. Nye medarbeider har kommet til, med erfaring fra nye bransjer. Og slik har Ginntech vokst til det vi er i dag. Et tech-firma med flere produkter, bredere kundegrunnlag og flere engasjerte medarbeidere. 

I 2023 lanseres Edutorium internasjonalt. Første skritt går over til våre naboland Sverige og Danmark. Dette er starten på det vi tror blir et internasjonalt eventyr. Vi gleder oss!

Hvem er vi?

Vegard Strand

Vegard Strand
Styrets leder

vegard@utprosjektet.no

 

Vegard er en erfaren administrerende direktør og styreleder fra en rekke internasjonale selskaper, hovedsakelig innen programvare/tjenester. Kjernekompetanse innen Telekom, Mobil, Bank/Finans, ERP, MedTech & Musikkbransjen. Han er også medgründer av UT Prosjektet.

Svein

Svein Iversen
CEO

svein@ginntech.no

 

Svein er en av selskapets gründere og har erfaring fra både private og offentlig utdanningsinstitusjoner, bl.a. Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST). Han har jobbet som daglig leder siden 2010 og har utdanning innen pedagogikk, IT og administrasjon. 

Eivind

Eivind Bergem
CBO

eivind@ginntech.no

 

Eivind har bred erfaring fra både offentlig og privat sektor. Han har jobbet flere år som direktør for studiekvalitet på Handelshøyskolen BI, i tillegg til å ha erfaring som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og forlagssjef i Gyldendal Akademisk. 

Agnar

Agnar Ødegård 
CTO

agnar@ginntech.no 

 

Agnar er en av selskapets gründere og har erfaring fra både HIST og NTNU. Han har jobbet både som underviser og på administrativ side. Han er utdannet fysiker, men har i mange år jobbet som utvikler. Han har ledet det tekniske teamet i Ginntech siden starten i 2010.

Martin

Martin Mikalsen
Seniorutvikler

martin@ginntech.no 

 

Martin er siste tilskudd til selskapet. Han er seniorutvikler med mange års erfaring innen programvareutvikling og utdannet siv.ing fra UiT i 2018. 

Ginntechs etiske retningslinjer

Innledning

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten tilgang til informasjon
Med «grunnleggende menneskerettigheter» menes de internasjonale anerkjente menneskerettighetene som følger av FNs konvensjon om økonomiske, sosiale, kulturelle, sivile og politiske rettigheter, og i ILOs (International Labour Organization/Den internasjonale arbeidsorganisasjonen) konvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.
Ginntech har som mål å bidra gjennom aktsomhet i eget firma, og gjennom oppfølging av underleverandører. Tiltak for å sikre dette inngår i dette dokumentet

Oppfølging i eget firma

All forretningsvirksomhet i Ginntech skal skje med den største respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Vi skal alltid tilby gode arbeidsforhold for alle ansatte, og ha respekt for ansattes rett til fagorganisering.
Våre tjenester, som alle leveres som SAAS, vurderes å falle inn under reglene om “uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning” i åpenhetsloven. 
Vi skal ha en systematikk rundt kartlegging av eventuelle negative konsekvenser knyttet til egen virksomhet. I første runde skal det gjennomføres en kartlegging som tas opp på årlige styremøter

Oppfølging overfor underleverandører

Ginntech skal gjennomføre risikoanalyse på overordnet nivå ved alle innkjøp over 100k NOK pr.år.  Kjøp av varer og tjenester skal skje med anerkjente selskap, som gjør en rimelig innsats for å overvåke ansattes rettigheter og anstendige arbeidsforhold også i tredjeland.

Oppfølging overfor kunder

I kommunikasjon med våre kunder skal vi så langt det er mulig, forsikre oss om at deres virksomheter også overholder grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.