MIMR

Mimir - en integrasjons- og analyseplattform

Plattformen har funksjonalitet for å samle informasjon fra mange ulike kilder og plattformer. Vi kan med Mimir Business Intelligent samle data gjennom ulike integrasjoner. Mimir kan håndtere store mengder data og kan hjelpe dere med struktur og oversikt slik at dere kan bruke disse dataene inn i arbeidsflyten.

Outputen fra Mimir kan f.eks. være en skreddersydd rapport, med alle data dere trenger for at dere skal kunne ta gode faktabaserte beslutninger. Eller, outputen kan være en automatisk generert anbefaling til en kunde, en automatisk generert e-post eller en endret status i en arbeidsflyt? Mimir gir gode muligheter til bedre bruk av data.

Applikasjoner utviklet på MIMIR-plattformen

Pensumportalen MIRL

Vi har utviklet en pensumportal som en MIMIR-applikasjon. Den heter Mimir Insight Reading List (MIRL). Applikasjonen hjelper brukerne (f.eks. de akademiske forlagene) å få full oversikt over pensum på de ulike universitet og høyskoler. Applikasjonen inneholder informasjon om den enkelte bok og det enkelte emne. I tillegg har den oversikt over detaljinformasjon som f.eks. hvilket språk pensum er på. Dette er viktig for universitet og høyskoler, da de er lovpålagt å bidra til å utvikle og forvalte norsk som fagspråk.

MIRL gir brukeren mulighet til å selv lage de rapportene som er mest interessante. Siden MIRL baserer seg på "live" data, kan brukeren følge utviklingen innenfor sine fagfelt eller for spesielt utvalgte pensumelementer. Som redaktør kan du se hvilke pensumlister "din" bok kommer på, hvilke pensumlister den faller ut fra osv. MIRL har også mange nøkkeldata som gjør det mulig å finne interessante nye prosjekter

MIRL mine bokmerker

 

Funksjonaliteten i MIRL

MIRL har tabeller med mange filtreringsmuligheter og avansert søkefunksjonalitet. I noen rapporter er det nyttig å presentere nøkkeltall for en rask oversikt. Hvilke studieprogram har flest studenter innen dette utvalget? Hvilke forlag er best representert? Hvilke enkelt-emner er viktigst å jobbe med for å få "min" bok på pensumlisten?  

I tabellen kan man så fordype seg i detaljene. Hvilke bøker har de ulike universitetene og høyskolene satt opp på pensum i de ulike emnene? Hvilke bøker er mest brukt? 

MIRL - Studier og emner

Legg merke til det lille Google-symbolet. Noen ganger ønsker man kanskje å gå så i detalj at man vil inn på skolen egne nettsider og lese mer om akkurat det emnet man har funnet i MIRL. Vel, da er det bare å klikke på symbolet, så gjøres et helt dedikert søk på kurskoden. Det skal være enkelt å finne det man ønsker!

 

Skreddersøm og "live" data

To ting som er viktig for oss når vi bygger MIMIR-applikasjoner som MIRL er at kunden skal få et så sant bilde som mulig av det vedkommende er opptatt av. I MIRL har dette f.eks. gjort at vi baserer oss på live-data. Skjer det en endring på en pensumliste ute i UH-sektoren, så er MIRL oppdatert i samme sekund. Samtidig må informasjonen gi god prosesstøtte. Vi har fortløpende utviklingsiterasjoner med forlagene for å sikre at vi gir den informasjonen de trenger, på en så enkel måte at det gir en faktisk verdi. Det høres enkelt ut, men det krever tett samarbeid og dyp forståelse av arbeidshverdagen og prosessene til kundene. Og, man kan ikke være redd for å prøve og feile. Kun da finner man den riktige måten å gjøre det på. 

MIRL bokrapportDet handler ofte ikke om hvor avansert en applikasjon er eller hvilken teknologi som er brukt. Det er den opplevde verdien fra brukeren ståsted som er det eneste som gjelder. Hjelper MIRL å gjøre jobben lettere for redaktører og markedsansvarlige? Det er og vil være det viktigste for oss både i videreutviklingen av denne applikasjonen og i utviklingen av nye MIMIR-applikasjoner.