MIMR

Mimir - en integrasjons- og analyseplattform

Plattformen har funksjonalitet for å samle informasjon fra mange ulike kilder og plattformer. Vi kan med Mimir Business Intelligent samle data gjennom integrasjoner, eller vi kan hente dem fra åpne nettsider. Mimir kan håndtere store mengder data og kan hjelpe dere med struktur og oversikt slik at dere kan bruke disse dataene inn i arbeidsflyten.

Outputen fra Mimir kan f.eks. være en skreddersydd rapport, med alle data dere trenger for at dere skal kunne ta gode faktabaserte beslutninger. Eller, outputen kan være en automatisk generert anbefaling til en kunde, en automatisk generert e-post eller en endret status i en arbeidsflyt? Mimir gir gode muligheter til bedre bruk av data.

Applikasjoner utviklet på MIMIR-plattformen

Pensumportalen MIRL

Vi har utviklet en pensumportal som en MIMIR-applikasjon. Den heter Mimir Insight Reading List (MIRL). Applikasjonen kan hjelpe brukeren (f.eks. de akademiske forlagene) til å få full oversikt over pensum på de ulike Universitet og høyskoler. Applikasjonen inneholder informasjon om den enkelte bok og det enkelte emne. I tillegg har den oversikt over detaljinformasjon som f.eks. hvilket språk pensum er på. Dette er viktig for Universitet og høyskoler, da de er lovpålagt å bidra til å utvikle og forvalte norsk som fagspråk.

Forsiden i MIRL kan f.eks. se slik ut (dashbordet kan tilpasses den enkelte brukergruppe)

MIRL forside

MIRL har tabeller og søkefunksjonalitet. I tillegg har vi bygd opp applikasjonen med mange ulike Charts. Charts brukes hovedsakelig til å gi et raskt overblikk. Det er f.eks. interessant for forlagene å vite hvordan de lykkes med å få sine bøker inn på pensumlister hos Universitetene og høyskolene.

Visualiseringer og charts

Visualiseringene bygger på "Live-data"MIRL kakediagram

Grafene oppdateres etter hvert som det skjer endringer på aktuelle pensumlister som inngår i utvalget. Når universiteter og høyskoler vedtar nye pensumlister sørger MIMIR for å oppdatere datagrunnlaget. Dette sikrer at innsikten er reell, og gir en mye bedre mulighet til å følge med på utviklingen. Man kan da se om tiltak virksomheten iverksetter faktisk virker. 

Skreddersøm

I MIRL skreddersys egne "visualiseringspakker" til den enkelte brukergruppe. Ledere vil gjerne ha behov for annen informasjon enn markedsansatte. Det er viktig å skape enkle brukergrensesnitt for at verktøyene skal oppleves nyttig og tas i bruk. 

Ofte inneholder visualiseringene data fra mange ulike kilder. En av MIMIRs styrker er muligheten til å kombinere data på tvers av interne og eksterne kilder.

 

Hvilken visning passer best?

Visualiseringer kan være enkle eller komplekseKonkurranseanalyse

Skal man følge med på hovedtrender kan det være lurt å ha et enkelt "kakediagram", skal man derimot bruke visualiseringene til å dypdykke, f.eks. i forbindelse med en konkurrentanalyse, kan man heller ha mer komplekse visninger

Bak hver visualisering ligger det en tabell som man kan hente ned

Det kan ofte være lurt å se på grunnlagsdataene når man dypdykker. Visualiseringene hjelper en til å holde oversikten samtidig som man får alle detaljer når man ønsker. Dette sørger for reell innsikt og forståelse.