Brukerkonferanse

Påmelding Brukerkonferanse

Lang tekst

Fyll ut påmeldingsskjemaet innen 1. mars 2023,
men gjerne så tidlig som mulig

Velg dag
Om dere har deltakere for både fagskoledagen og UH-dagen, må dere sende inn ett påmeldingsskjema for hver dag