Redovisningsekonom med lönekompetens

Detta är en demo av hur en skolas beskrivning av en konkret utbildning skulle kunna se ut.

Här skulle man typiskt sett skriva en marknadstext där man framhäver varför studenten ska välja just denna utbildning. Man kan också skriva lite om studiefakta osv. OBS. detta kan hämtas via API från Edutorium!

När det gäller detaljerna i utbildningsplanen kan det vara klokt att istället länka till studiekatalogen. Studiekatalogen hämtar information direkt från Edutorium. När utbildningsplanen är godkänd (efter revidering) publiceras den i en skräddarsydd katalog. All information hämtas således från Edutorium, så det är bara en källa till informationen. Studieplanen arkiveras samtidigt, så även tidigare studenter kan hitta utbildningsplanen som var gällande det året man själv började studierna.

På samma sätt kan man direkt länka till litteraturlistan i ELM (den är också publicerad i studiekatalogen). Här kan man också säkerställa att man bara visar t.ex. första studieåret, då man ju snabbt kan ändra kurslistan inför andra studieåret.

Vad gör en redovisningsekonom?

En redovisningsekonom med lönekompetens arbetar med att utföra redovisnings- och konsulttjänster inom ekonomi, lön, beskattning och deklaration. I stort sett är en Redovisningsekonom som besitter lönekompetens en viktig del av företagets ekonomiteam och spelar en central roll i att säkerställa att företagets finansiella och lönerelaterade processer är effektiva, korrekta och i linje med gällande regler och lagar.

Vad kan jag jobba som?

Lönehanterare
Redovisningsassistent
Redovisningsekonom med lönekompetens
Redovisningskonsult

Utbildningens innehåll

Under utbildningen blandas det teoretiska med det praktiska där vi utgår från en projektorienterad och problembaserad pedagogik (PBL). PBL bygger på att den studerande under sin utbildning ska få förutsättningar att utveckla en analytisk och problemlösande förmåga. Det betyder att lärandet baseras på verkliga situationer som kan uppstå på arbetsplatsen.

Läs mer om PBL här

Utbildningen tillämpar också Lärande i arbete (LIA) som är ett praktiskt förberedande moment inför arbetslivet. Denna del består av praktik ute på ett företag eller en organisation. 25 % av din studietid består av LIA.

Läs mer om LIA här

Mer informasjon

Läs utbildningsplanen och alla kursbeskrivningar här:

Läs om vilka krav som ställs på ansökaren.

Här kan du läsa mer om kurslitteratur.