Pensumlitteratur
Eivind / 28.11.2023

Invitasjon til Webinar

Vi har en lengre periode jobbet med utviklingen av en egen pensumlitteratur-modul, spesielt tilrettelagt for fagskoler og mindre høyskoler. Vi er nå i pilot på et par skoler, og gleder oss til å presentere ELM (Edutorium Litteratur Modul) for resten av våre kunder.

Tirsdag 12.12.23 kl. 09.00 - 09.30

inviterer vi dermed til vår digitale møteplattform: https://whereby.com/ginntech til en gjennomgang av ELM.

Påmelding innen 8. desember her: https://ginntech.com/nb/contact eller send en mail til post@ginntech.no

ELM er selvsagt fullt integrert med Edutorium, og vi vil på møte se på hvordan du kan jobbe med ELM som en naturlig modul til Edutorium.

Les ellers om ELM her: https://ginntech.com/nb/elm (eller lese tidligere blogginnlegg)

Vel møtt!