medlemsförmåner

Medlemsförmåner

för YHF-medlemmar

Som medlem i Yrkeshögskoleförbundet erbjuder vi dig särskilt förmånliga villkor om din yrkeshögskola använder Edutorium. I första omgången söker vi 5 yrkeshögskolor som vill delta i ett pilotprojekt

 

Edutorium är ett verktyg för utveckling och revidering av utbildningsplaner och kursbeskrivningar och erbjuder:

» Processstöd i revideringsprocessen
» Översikt och kontroll över kursplaner på övergripande nivå
» En källa för arkivering och publicering

 

En övergång till en professionell processupportverktyg som Edutorium ger många fördelar. Det ger pedagogisk personal, administrativ personal och ledare möjlighet att effektivt utföra sina ansvarsområden samtidigt som det ger möjlighet till ökad kvalitet. Edutorium har en användarvänlig gränssnitt som ger en bra översikt över alla steg i processen, genererar bra rapporter och integrerar med andra sektorsystem. Våra kunder rapporterar tydliga fördelar efter implementeringen av Edutorium.

Edutorium i Norge

0
Utbildningskunder
0
Användare
0
Kurser
0
Studenter
Erbjudande

Vårt erbjudande

Att vara pilotskola för Edutorium kostar (för YHF-medlemmar):

4 000 EUR ex. MOMS.

Detta omfattar då följande:

 • Implementering/onboarding, ordinarie pris från 5 000*
 • Licens/support för 1 år från Edutorium tas i drift, ordinarie pris från 9 000*
 • Styling Edutorium, "avancerat visuellt paket", ordinarie pris från 3 000
 • Styling av studiearkiv, ordinarie pris från 9 000

*Beräknat från en studentpopulation på 2 000

Vad innebär det att vara pilot?

Vad krävs av skolan?

 • Delta i ett implementeringsprojekt för användning av Edutorium för att revidera utbildningsplaner och kursbeskrivningar, inklusive att förbereda en malluppsättning (skräddarsydd för din skola) och sätta upp ett digitalt arbetsflöde (skräddarsytt för din skola)  

 • Bidra till att säkerställa korrekt terminologi/språk vid uppsättning/konfigurering av Edutorium  

 • Bidra till att specificera hur skolans utbildningskatalog ska se ut online  

 • Bidra till specifikationsarbete om det finns funktionalitet som behöver utvecklas/vidareutvecklas  

 • Delta i utvärderingen av Edutorium efter att lösningen tagits i drift på skolan  

Fördelar med att delta i piloten  

 • Inga genomförandekostnader utöver pilotavgiften  

 • Skräddarsydd layout/styling av Edutorium utifrån skolans önskemål  

 • Skräddarsydd styling av studiekatalogen utifrån skolans önskemål  

 • Möjlighet att skapa ramverk för specifik layout och eventuellt ny funktionalitet i yrkeshögskoleversionen av Edutorium  

 • Extra uppföljning/utbildning genom implementeringsprojektet  

 • 50% rabatt på utveckling av integrationer  

Hur fungerar det i praktiken?

Det ska beräknas 2–3 månader för själva implementeringsprojektet (innan Edutorium tas i drift). Under denna period kommer 2–3 workshops att hållas (digitalt eller fysiskt) där vi ger utbildning i Edutorium och går igenom alla uppsättnings-/konfigurationsalternativ. Mellan verkstäderna förväntas skolan göra vissa förtydliganden (t.ex. relaterat till vad det enskilda fältet i Edutorium ska heta, sekvens, rubriker, färgval etc.). Under denna period kommer Ginntech kontinuerligt att uppdatera "pilotinstallationen", så att du kan komma til testdata, prova funktionalitet osv.  

Piloten avslutas först 1 år efter att Edutorium har tagits i drift. Edutorium tas i drift när uppsättningen/konfigurationen (inklusive alla översättningar) har godkänts av kunden. Edutorium kommer i nuläget att göras tillgängligt för alla relevanta användare via rätt webbadress (överenskommet direkt med kund), och finns tillgängligt för registrering av studieplaner och ämnesbeskrivningar.  

Efter att piloten satts i drift kan arbetet med att lägga in gällande utbildningsplaner och kursbeskrivningar påbörjas. Skolan kan göra detta själv. Om du önskar kan Ginntech la studenter som är välkända i Edutorium bidra till själva registreringsarbetet. Detta görs sedan till ett överenskommet pris.  

OBS! Det finns ingen skyldighet att teckna ett ordinarie avtal för användning av Edutorium efter att pilotperioden är över. Om skolan finner att Edutorium inte är ett lämpligt verktyg, under eller mot slutet av pilotperioden, upphör samarbetet, och skolan kommer inte att debiteras mer än pilotkostnaden.