Bachelor i ingeniørfag

Bachelor i ingeniørfag

Dette er en demo av hvordan en skoles beskrivelse av et konkret studium ville kunne se ut.

Her vil man typisk skrive en markedstekst hvor man fremhever hvorfor studenten skal velge akkurat dette studiet. Man kan også skrive litt studiefakta etc. NB. dette kan hentes inn via API fra Edutorium!

Når det gjelder detaljene i studieplanen så kan det være lurt å heller lenke til studiekatalogen. Studiekatalogen henter informasjon direkte fra Edutorium. Når studieplanen er godkjent (etter revisjon), publiseres den i en skreddersydd katalog. All informasjon hentes dermed fra Edutorium, så det er kun en kilde til informasjonen. Studieplanen arkiveres samtidig, slik at også tidligere studenter kan finne studieplanen som var gjeldene det året man selv begynte studiene.

På samme måte kan man lenke direkte til litteraturlisten i ELM (den er også publisert i studiekatalogen). Her kan man også sikre at man bare viser f.eks. 1. studieår, da man jo fort kan endre pensumlisten før 2. studieår.

Beskrivelse av studiet

Er du opptatt av miljøet og ønsker å bidra til at byggsektoren blir bærekraftig? Da er heltidsstudiet konstruksjonsteknikk noe for deg. På studiet får du kunnskap om hvordan de utfordringene byggebransjen står overfor kan møtes, knyttet til å bygge hus med miljøvennlige materialer, lite energiforbruk og som skal tåle et stadig tøffere klima.

Edutorium Academy tilbyr en relevant og moderne utdanning, for fremtidens byggingeniør!

Studiested: Drammen og/eller nettbasert

Studieform: Heltid

Studiepoeng:120

Studienivå: Høyere yrkesfaglig utdanning, nivå 5.1

Opptakskrav: Fullført og bestått videregående opplæring

Regelverk: Les mer om dine rettigheter her

Søknadsfrister: 30.2.24 

Søk: Samordnet opptak

Pedagogisk tilnærming?

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppe- og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass (hvis den er egnet), som tradisjonell utplassering et annet sted eller som en kombinasjon

 

Arbeidslivsrelevans

Byggingeniører jobber med planlegging, prosjektering og bygging av hus, veier, vann og avløpssystemer over hele verden. Arbeidsdagen er variert, selvstendig og skapende. Du kan jobbe både i privat og offentlig virksomhet.

Du kan jobbe innen:

Rådgivende ingeniørselskaper

Entreprenørfirma innen bygg og anlegg

Arkitektkontor

Statlige og kommunale virksomheter

Byggevarefirma

Egen bedrift


Vanlige arbeidsoppgaver for byggingeniører: 

Planlegging, prosjektering og bygging av hus, broer, veier, samt vann- og avløpsanlegg

Rådgivning i byggeprosjekter

Drift og vedlikehold av hus, broer, veier, samt vann- og avløpsanlegg

Byggesaksbehandling

Kontrolloppgaver 

Salg og markedsføring

Mer informasjon

Her kan du lese den komplette studieplan:

Her kan du se en oversikt over pensumlitteratur

Her kan du lese om opptakskravene til studiet