Happy New Year
Svein / 18.12.2023

2023 blir snart til 2024

2023 nærmer seg nå slutten.

For Ginntech har dette vært et år med svært mange spennende nasjonale Edutorium-aktiviteter. Blant høydepunktene har vi sett

  • vår første Brukerkonferanse etter pandemien
  • vårt aller første administrator-webinar, som en direkte respons på innspill under Brukerkonferansen
  • de første eksemplene på et tilpasset design i Edutorium
  • en økt bruk av aggregering for å unngå dobbeltregistreringer i studieplanen
  • lanseringen av ELM, hvor Edutorium nå har fått sin helt egen pensumliste-modul

Mange takk til våre kunder som har vært aktive, utprøvende, kritiske, test-villige, konstruktive (og mye, mye mer) i dialogen med oss. Vi setter umåtelig stor pris på det!
 

I 2024 skal vi gjøre mer av det som fungerer i Norge, men også rigge oss for et nytt satsingsområde; internasjonale markeder!

I løpet av året har nemlig vårt styre bedt oss om å intensivere det internasjonale arbeidet vårt. Vi har derfor i 2023 knyttet kontakter med danske og svenske miljøer som kan hjelpe oss med å bli bedre kjent med våre naboland slik at vi etter hvert også kan tilby Edutorium i disse landene.

Vi vet selvsagt at det kreves mye jobbing for å kunne lykkes i et nytt geografisk marked. Heldigvis har vi et godt produkt og gode kunder i hjemmemarkedet. Og nettopp våre norske Edutorium-kunder tror jeg kan bli en viktig nøkkel her.

Vi har registrert at flere av våre kunder har aktive samarbeidsprosjekter i andre land. Vi kommer derfor til å invitere hver og en av disse til en liten prat om hvorvidt Edutorium kunne ta en posisjon i noen av disse prosjektene, eller på generell basis be om en introduksjon overfor deres samarbeidspartnere. Dette er noe vi har stor tro på, og som vi gleder oss til å ta fatt på!
 

Med dette vil jeg ønske alle våre kunder og øvrige samarbeidspartnere

 

En Riktig God Jul

og

Et Strålende Nytt År!