Workshop
Eivind / 09.10.2023

Admin-workshop

En av innspillene fra Brukerkonferansen var ønsket om en egen workshop knyttet til "arbeidsflyt og tilgangsstyring". Vi har derfor gleden av å invitere alle Edutorium administratorer til et digitalt arbeidsmøte onsdag 1. november, kl. 09.00-11.30

Program

09.00-09.10

Velkommen

Innledning fra Ginntech

09.10-09.20

Produktnytt

Kort presentasjon av følgende nyheter:

 • ELM (Edutorium litteraturmodul)
 • Enkeltemner
 • Nyheter for studiekatalogen
 • Nye aggregeringer

09.20-10.00

Innledning om dagens hovedtema: Arbeidsflyt og tilgangsstyring

Innledning fra Ginntech:

 • Hvordan virker arbeidsflyten, hvilke muligheter ligger her?
 • Hva tror vi er "best pratice"
 • Tilgangsstyring, prinsipper 

10.00-11.30

Drøfting, deling av erfaring, innspill 

Tid til å dele erfaring, f.eks. rundt:

 • Hvordan har dere satt opp arbeidsflyten
 • Hva ligger i ulike roller?
 • Erfaringer med bruk av e-postvarsling?
 • Hvilke faser bør man ha?
 • Hvordan kommer man best igang med arbeidsflyten?
 • Oppfølging av faglige ansatte?
 • Bruk av kommentarer
 • Annet?

Workshopen blir gjennomført på: https://whereby.com/edutorium 

Workshopen blir felles for fagskoler og UH.

Fint hvis dere melder dere på via kontaktskjemaet vårt: https://ginntech.com/nb/contact

Påmeldingsfrist: 25.10.23

Vi håper dere alle har mulighet til å delta, og oppfordrer alle til å forberede spørsmål og deling av erfaringer! Spørsmål eller innspill sendes til post@ginntech.no