ELM
Eivind / 16.10.2023

ELM - Ny modul for Litteraturlister!

I disse dager lanseres en splitter ny modul i Edutorium. Vi har valgt å kalle den ELM (Edutorium Litteratur Modul). Modulen gjør følgende:

  • Gir mulighet til å opprette og revidere strukturerte litteraturlister pr. emne i Edutorium
  • Har innebygd søkefunksjonalitet, slik at du kan søke blant det meste av tilgjengelig litteratur fra Norge og utlandet (sikrer at man bruker riktig utgave, korrekte data knyttet til forfatter, forlag, utgivelsessted etc.)
  • Gir mulighet til å opprette flere litteraturlister pr. emne (f.eks. skille mellom obligatorisk og valgfritt pensum)
  • Kan suppleres med egen litteratur (kompendier, nettsider, artikler etc)
  • Listene kan presenteres i valgfritt format, f.eks. APA i Edutorium
  • Listene vises i valgfritt format og med bokens forsidebilde i Studiekatalogen (gjør det enklere for student å vite at man har riktig bok)
  • Kan brukes sammen med aggregeringsfunksjonen for å gi en samlet litteraturliste pr. studieplan

Utdanningsinstitusjoner uten egne bibliotek vil ofte ikke trenge store biblioteksystem som f.eks. Leganto eller Talis. Samtidig så er det store fordeler knyttet til å holde god orden på litteraturlistene, sikre at de er oppdatert med korrekte data og at de blir entydig presentert overfor studentene. ELM er utviklet for å sikre dette. I ELM-søket finner du oppdatert og korrekt informasjon om litteraturen, riktig strukturert. Denne presenteres så ryddig og entydig både internt i Edutorium og ut til studentene. Håndtering av litteraturlister har aldri vært enklere!

Ta kontakt for en demo for din skole: post@ginntech.no

ELM vil prises som en tilleggsmodul i Edutorium dvs. at det beregnes en fast tilleggslisens pr. mnd. for bruk. I tillegg må det påregnes noen timer for oppsett/konfigurering.