Oslo
forsete / 03.12.2021

Fagskolen i Oslo tar i bruk Edutorium

Det er sterk vekst i fagskolesektoren i Norge. Og fagskolene er opptatt av å styrke eget kvalitetsarbeid. Å innføre en samhandlingsplattform som Edutorium vil for mange fagskoler være den enkleste veien bort fra et tungvint revisjonsarbeid med e-post og word (og publisering av pdf-planer). Med Edutorium får fagskolene bygd sitt eget oppsett, med mulighet til strukturerte data og tekstfelt avhengig av eget behov. Arbeidsflyten er selvfølgelig også skreddersydd. Dette sikrer en effektiv prosess, fra revisjon til kvalitetssikring, godkjenning, publisering og arkivering. 

Fagskolen Oslo har besluttet oppstart av sitt Edutorium-prosjekt nå før jul. Vi har opprettet et felles prosjektteam for å sikre at vi får gjort nødvendige tilpasninger, kopiert inn eksisterende studieplaner, sikret publisering og arbeidsflyt som passer for Fagskolen. Tidligere samarbeidsprosjekter med andre fagskoler (som f.eks. Fagskolen i Viken og NKI) har gjort det mulig for oss å bygge en "basisversjon" som er tilpasset fagskolesektoren. Erfaringsmessig kan dermed innførings- og konfigureringsarbeidet gjøres med 5-6 korte og effektive arbeidsmøter. Målet for Fagskolen i Oslo er å få gjennomført all opplæring i januar, slik at skolen kan ta verktøyet i bruk allerede nå i vinter. Det målet skal vi nå.

Vi gleder oss til videre samarbeid med Fagskolen i Oslo!