Education
Eivind / 15.06.2021

Fagskolene vokser!

Det siste halvåret har vi fått vært så heldig å få jobbe tett med flere ulike norske fagskoler.

NKI, Fagskolen i Viken og Fagskolen Vestfold Telemark ligger alle i front når det gjelder arbeid med utvikling av nye studietilbud og kvalitetssikring av eksisterende portefølje. De har alle tre investert i god systemstøtte for sine interne prosesser gjennom overgang til Edutorium.

Hva har vi lært? Som i UH-sektoren er fagpersonene dyktige, og administrativt personell strekker seg langt for å sikre god kvalitet i alt arbeid. Men, det er vanskelig når systemene ikke spiller på lag.

Å bruke e-post, word og PDF (som alle fagskolene gjorde frem til i år), har store begrensninger og setter store krav til den enkelte medarbeider. Er det "endelig.siste" eller "siste.siste" som er den faktisk godkjente versjonen av studieplanen? Gjorde både Liv og Hans endringer i hver sin versjon av "siste.siste"? Og hvilken versjon ble egentlig sendt til rektor eller NOKUT? Og er vi helt sikre på at det er den aller siste versjonen som ble sendt til publisering? 

For fagskolene har innføringen av Edutorium bidratt til en skikkelig opprydning i egen studieportefølje. Arbeidsflyten sikrer at rett person får den riktige oppgaven til riktig tid, og sørger for at alle versjoner er lagret (uten noen bekymring for hvilken som er den godkjente). Edutorium sikrer også historikken. Mange revisjoner frem i tid vil fremdeles studentene kunne slå opp og finne den studieplanen som var gjeldende når de var studenter. Dette vil kunne være nyttig i møte med fremtidige arbeidsgivere (og gir trygghet for fagskolen)

Mange fagskoler har denne våren vist interesse. Fagskolen i Agder har allerede bestilt oppstart i september. Vi gleder oss skikkelig til å få med enda flere fagskoler på laget!