Fagskolekonferansen
Eivind / 20.10.2021

Ginntech deltar på årets fagskolekonferanse!

Årets konferanse har fått tittelen «Fagfolk for fremtiden – hva nå?» og på programmet står mange spennende emner. Det gleder oss veldig at et av de sentrale temaene på årets konferanse er «kvalitetsutvikling i fagskolen» generelt, og «kvalitet i studieplanarbeidet» spesielt.

Stadig flere fagskoler benytter Edutorium for å sikre god samhandling og effektive prosesser i utvikling og revisjon av studieplaner. I løpet av 2021 har 5 fagskoler startet med Edutorium, og flere er i startgropa. Vi håper og tror at arbeidsflyten i Edutorium bidrar til at «våre»-skoler får god hjelp i kvalitetssikringen. Det er nyttig å ha en god samhandlingsplattform, hvor den enkelte medarbeider får sine oppgaver på rett tid i prosessen. Samtidig gir økt bruk av strukturert informasjon, like arbeidsprosesser på tvers av fagskolen og muligheten til å hente ut gode rapporter, en økt oversikt og kontroll over egen studieportefølje.

Vi ser frem til å lære mer fra skolene på konferansen. Kanskje kan vi plukke opp noe som kan være med å ytterligere skreddersy Edutorium som hjelpemiddel i kvalitetsarbeidet hos både eksisterende og nye kunder?

Slå gjerne av en prat om du ser meg! (klikk her for å se hvordan jeg ser ut) eller send meg en melding på 905 12 925 for å gjøre en avtale.