Oppstartsmøte
Eivind / 29.09.2021

Høgskolen Innlandet valgte Edutorium

Vi er glade for den tilliten Høgskolen Innlandet har vist oss ved å velge Edutorium som verktøy til utvikling og revisjon av studieplaner og emnebeskrivelser. Vi gleder oss til å gå i gang med implementeringsprosjektet hvor vi det neste halvåret skal jobbe tett sammen med Høgskolen for å sikre at oppsett og bruk av Edutorium gir effektive prosesser og høy kvalitet.

Høyskolen Innlandet er den 6. utdanningsinstitusjonen som starter med Edutorium så langt i 2021. I vår hadde vi gleden av å jobbe med NKI og Fagskolen i Viken, mens vi så langt i høst er i gang med både Fagskolen i Vestfold og Telemark, Fagskolen i Agder og Fagskolen Innlandet.

Det er gledelig å se at fleksibiliteten til Edutorium virkelig kommer til nytte. Uavhengig av antall emner som skal revideres hvert år, kreves det mulighet for sømløs samhandling mellom fagpersoner og administrasjonen, gode kvalitetssikrede prosesser og effektive integrasjoner. Edutorium har alt, pakket inn i et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt. Edutorium kan settes opp enkelt, med kun de nødvendige tekstfelt og en enkel arbeidsflyt. Men, Edutorium kan også settes opp med mye strukturert informasjon, spesialtilpassede rapporter, detaljert arbeidsflyt og mange ulike integrasjoner. Alt avhengig av behov. I bunnen ligger uansett en robust samhandlingsplattform.

Det er gledelig at så mange universitet, høyskoler og fagskoler nå ser nytten av et profesjonelt verktøy for å sikre høyest mulig kvalitet i revisjonsarbeidet.

Utviklingsmessig skjer det også en god del denne høsten. Parallelt med innføringen på Høyskolen Innlandet vil vi bl.a. sikre at alle våre eksisterende UH-kunder kommer opp på ny Feide-plattform og får oppdatert sin integrasjon med FS.