Årsrevisjon
Eivind / 05.10.2022

Høsten er ofte tiden for å starte ny revisjonsperiode i Edutorium

For mange av Edutoriums kunder er oktober måneden hvor de starter revisjon av neste års studieplaner og emnebeskrivelser. 

I dette arbeidet blir Edutoriums fortrinn som prosesstøtteverktøy ekstra tydelig. Revisjonen starter med en kopiering av fjorårets planer, slik at man starter direkte med ny digital arbeidsflyt.

Selve kopieringen gjøres slik:
1.    Kopier studiemodeller enkeltvis
2.    Kopier studieplaner enkeltvis (sett inn ny, oppdatert studiemodell)
3.    Kopier emner ved hjelp av bulkkopiering

Som en del av kopieringsprosedyren kan du:
•    Angi undervisningssemester
•    Angi hvilket trinn i arbeidsflyt det skal startes i
•    Angi publiseringsvalg
•    Dokumenter
•    Velge om det skal sendes e-post

Noen skoler ønsker bistand i kopierings- og klargjøringsarbeidet. Vi i Ginntech bistår selvfølgelig ved behov.

Vi kan til og med gjøre hele jobben for dere, til en fast, lav pris!

Da avtaler vi bare en ettermiddag hvor vi gjør kopierings- og klargjøringsjobben. Neste morgen er alt klart, og revisjonsarbeidet kan starte. Enklere blir det ikke.

Bestill ved å sende en mail hit: post@ginntech.no