Oversikt
Eivind / 13.06.2023

Hvordan få bedre oversikt?

Dette er et spørsmål veldig mange som jobber i administrasjonen på et universitet, en høyskole eller en fagskole på et eller annet tidspunkt har spurt seg.

Det kan f.eks. være et behov for å vite hvilke felt som ble endret i siste revisjon, på tvers av studieporteføljen. Eller kanskje enda mer spesifikt; hvilke vurderinger ble endret? Eller hvilke LUBer? Hvilke arbeidskrav? Hvilke forkunnskapskrav?

Det kan være en omfattende jobb å finne ut dette, og noe som ofte krever involvering av en lang rekke mennesker.

Edutorium er i utgangpunktet et prosesstøtteverktøy, som skal gi hjelp i arbeidet med revisjon av studieplaner og emnebeskrivelser. Men, fordi Edutorium strukturerer all informasjon i tekstfelt eller sammensatte felt, er det mulig å bruke analyseverktøy for å kunne aggregere og analysere informasjonen. På den måten kan Edutorium bidra til å gi bedre oversikt.

Vi har nå utviklet to helt nye rapporter. Den ene gir en overordnet sammenligning av hvor det er gjort endringer, mens den andre gir en detaljert oversikt over hva som er endret. Disse henger sammen, og kan brukes til å «zoome-ut og zoome-inn» avhengig av behov. Vi kaller disse «feltendringsrapporter»

 

Et eksempel:

Vi tar utgangpunkt i at skolen nærmer seg slutten av revisjonsperioden. La oss si man har behov for å se på hvilke forslag til endringer i vurderingsformer som ligger inne, innen f.eks. ditt fagområde?

Det går da an å åpne rapporten «Vurdering» og få en samlet oversikt over alle emner innen et fagområde (eller fakultet, institutt, studieprogram eller et annet filtreringsvalg). Man får umiddelbart opp en liste over hvilke emner hvor det er gjort endringer i feltet.

Det neste trinnet blir naturligvis å undersøke hvilke endringer som er gjort. Vel, listen består av klikkbare linker, så for hver endring som er listet opp, er det bare å klikke inn for å se detaljene. Her er et eksempel på den detaljerte visningen, hvor du får opp alle endringer som er gjort i feltet (listet opp pr. emne):

Vurderingsrapport

 

Et eksempel til:

Vi tar igjen utgangpunkt i at skolen nærmer seg slutten av revisjonsperioden. Denne gangen ønsker vi å undersøke endringer i LUBer knyttet til f.eks. et bestemt studieprogram.

LUB-rapporten kan filtreres på studieprogram. Rapporten gir endringer i både alle feltene knyttet til LUBene, som Kunnskaper, Ferdigheter og Generell kompetanse. Og igjen får man en liste over alle endringer i LUBene og kan klikke seg videre for å se detaljene.

LUB-liste

I utgangpunktet kan alle felt analyseres på denne måten. Man kan fritt velge hvilke, og hvor mange felt som skal være med i hver rapport. Enklere blir det ikke.

Feltrapportene er tilgjengelig som en tilvalgsmodul i Edutorium. Det beregnes en fast konfigureringsavgift, i tillegg til at modulen har en liten vedlikeholdslisens. Ta kontakt på post@ginntech.no for å få satt opp rapporten for din skole.