Oppstartsmøte på campus Lillehammer
Eivind / 03.11.2021

Innføringssprosjektet på Høgskolen Innlandet er i gang!

I går var gjengen samlet på campus på Lillehammer for å planlegge innføringen av Edutorium. Prosjektet er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom nøkkelmedarbeidere ved Høgskolen og oss i Ginntech, hvor målet er å sikre et skreddersydd oppsett av Edutorium, tilpasset Innlandet sine ønskede prosesser for utvikling og revisjon av studieplaner og emnebeskrivelser.

Det er mange problemstiller som skal drøftes og mange løsninger det skal tittes på. Hvilke tekstfelt ønsker man at studieplanen skal bestå av? Hva skal feltene hete? Hvilken informasjon skal struktureres og hvilken informasjon skal registreres som fritekst? Hvilke moduler skal tas i bruk? Hvor mange steg skal arbeidsflyten ha? Hvilke integrasjoner ønsker man til andre sektorsystemer? Til syvende og sist handler det om å prøve å sikre at skolens faglige ansatte får en så enkel hverdag som mulig. Samtidig må man selvfølgelig påse at kvalitetssikringen er godt ivaretatt. 

Edutorium er et svært fleksibelt verktøy. Det å ha mange valgmuligheter gir store fordeler, samtidig må det nødvendigvis bli flere drøftinger for å finne den beste løsningen. Et innføringsprosjekt hvor kunde og leverandør jobber målrettet og systematisk sammen, gir etter vår erfaring det beste sluttresultatet. 

Gårsdagens oppstartsmøte er starten på en periode med jevnlige arbeidsmøter, for å sikre det beste oppsettet av løsningen. Edutorium skal konfigureres i tråd med Høgskolen Innlandet sine prosesser og ønsker. Vi skal velge ut moduler, sette opp integrasjoner og avklare både arkivering og publisering. Litt utpå nyåret går så prosjektet i gang med informasjons- og opplæringsaktiviteter. Målet er å få alle studieplaner og emnebeskrivelser over i nytt system i god tid før 1. april. Etter å ha møtt den dyktige gjengen prosjektdeltagere er jeg ikke i tvil om at vi vil lykkes!