Student feedback platform
Svein / 19.04.2022

Nytt innovativt verktøy for studentinvolvering

Ginntech har i disse dager etablert et samarbeid med danske StudentPulse for å kunne tilby det norske utdanningsmarkedet en ny innovativ tjeneste for studentinvolvering.

StudentPulse er en intelligent "Student Management Platform" som kombinerer mikroundersøkelser med sanntids dataanalyser, for å gi utdanningsinstitusjoner muligheten til å forbedre studentopplevelsen gjennom hele utdanningsreisen. 

StudentPulse tilbys som et rammeverk for mikroundersøkelser som gir universiteter og andre utdanningsinstitusjoner muligheten til å få en oversikt over hvor vellykket institusjonen er til å gi gode studentopplevelser og hva studentene synes om de tjenestene som tilbys.

Hva er en plattform for tilbakemeldinger fra studenter?

Studenttilbakemeldingen er et viktig verktøy for å forbedre læringsopplevelser, og med den riktige løsningen kan dette være en enkel og rask måte å evaluere hva som fungerer ved institusjonen og hva som kan forbedres.

Med en effektiv tilbakemeldingssyklus kommer gjerne en økning i engasjement fra studentene, og aktivering av studentens stemmer gjør dem mer involvert og gir positivt læringsutbytte. Men hvor begynner du? Hvilke spørsmål bør du stille? Hvordan legger man opp undersøkelser som studentene faktisk skal besvare?

En plattform for innsamling av tilbakemeldinger fra studentene
Å bruke en alt-i-ett-løsning er en rask og enkel måte å få oversikt over elevens opplevelse, og nedenfor forklarer vi hva en plattform for innsamling av tilbakemeldinger fra studentene er.

Student-involvering

Samle tilbakemeldinger med mikroundersøkelser

 

Å involvere studentene selv, er avgjørende for at denne typen plattform skal fungere, og det er et bredt spekter av alternativer for hvordan du gjør det. Du kan samle studenttilbakemeldinger ved å sende ut månedlige mikroundersøkelser, bruke forhåndsdefinerte spørreundersøkelser med verifiserte spørsmål, lage dine egne spørreundersøkelser eller integrere systemet i din eksisterende plattform for spørreundersøkelser. Målet med å samle studenttilbakemeldinger er å få så mye relevant informasjon og data som mulig for at plattformen skal kunne lage statistikk, innsikt og anbefalinger.

Student-innsikt
Studentinnsikt på studenttilbakemeldingsplattformen

 

StudentPulse kan gi deg automatiserte og intelligente studentanalyser som vurderer tilbakemeldingene i sanntid. Dette gir deg et dyptgående innblikk i studentreisen, studentens trivsel, faglige prestasjoner, og den generelle studentopplevelsen ved universitetet/høgskolen/videregående skole eller andre institusjoner.

Med riktig kombinasjon av innhenting av tilbakemeldinger fra studenter og gode analyser vil du kunne kartlegge hvilke drivere eller utdanningsområder som presterer mindre optimalt og få forbedringsforslag på problemområdene. En plattform for innsamling av tilbakemeldinger fra studentene vil gi deg et kraftig utdanningsverktøy for å samle, analysere og forbedre studenttilfredshet, studentreisen og akademiske prestasjoner på en dynamisk måte.


StudentPulse er plattformen som er designet for å gi din institusjon akkurat det. En alt-i-ett-løsning som gir oversikt over din students opplevelse og muligheten til å kontinuerlig forbedre seg.

 

Ta kontakt for mer informasjon og en nærmere presentasjon av StudentPulse