Web tilgjengelighet
Eivind / 01.02.2023

Tilgjengelighetserklæring for studiekatalogen til Edutorium

Digdir har lansert en løsning for at alle offentlige virksomheter skal kunne dokumentere best mulig tilgjengelighet på egne nettsider. Dette gjøres ved å kontrollere sidene i henhold til WCAG-sjekklisten. Alle offentlige virksomheter plikter å ha en tilgjengelighetserklæring på sine sider. 

Slik vi forstår dette betyr det at våre kunder skal sjekke eksterne leverandørers nettløsninger, på lik linje med egne nettsider. Dermed skal også Edutorium studiekatalog vurderes, ettersom denne er åpen for studenter og andre. 

Om ønskelig kan vi legge ut en lenke til tilgjengelighetserklæringen i studiekatalogen for deres skole! Send ønsket lenke til eivind@ginntech.no så ordner vi dette fortløpende. 

Når det gjelder de ulike punktene i sjekklisten har vi noe generell informasjon.

  1. Vår studiekatalog inneholder ikke lyd/bilde (alt er tekstlig innhold). Det skal heller ikke legges inn noe «inn-data» dvs. at det er ingenting som skal fylles ut fra brukeren. Det er heller ingen innlogging etc. Dette gjør at mange av WCAG-kravene ikke er relevante. 
  2. Valg av farger er gjort ut fra kundens ønske. Her må den enkelte institusjon vurdere om innholdet er presentert på en måte som gjør det lett å orientere seg, f.eks. skille bakgrunn fra forgrunn. 
  3. Studiekatalogen er utviklet slik at det f.eks. går greit å manøvrere med hjelp av tastatur. Det er også en enkel logikk i hvordan man manøvrere med hjelp av tabulator dvs. at rekkefølgen er satt slik at den skal fremstå intuitiv og konsekvent. Og det er synlig fokusmarkering på innhold som betjenes med tastatur. 
  4. Alle lenker har full tekst (f.eks. tittel på studieplanen) så formålet med lenkene er forståelig. Språk i studiekatalogen er riktig kodet. NB. For noen skoler vil det være nødvendig å legge på tekst på SoMe symbolene. 
  5. Inne i studieplaner og emnebeskrivelser er det brukt definerte overskrifter, tabeller, kulepunkter etc. NB. Dersom noen emneansvarlige har valgt overskriftstype H1 i editoren vil det kunne skape feil logikk i presentasjonen. Ta kontakt for å få sperret bruk av H1. 
  6. Lenker skal være definert med både fargeforandring og understrekning. Dette er viktig å sjekke, i forbindelse med styling var det mulig å velge bort dette, men det er nå altså et krav om at dette er på plass. Ta kontakt for å få lagt på understreking på lenker dersom dette mangler
  7. Logoen er som default satt til å ta deg automatisk tilbake til forsiden. 
  8. Alle sidetitler er logiske og gir forutsigbarhet i navigasjon. 
  9. Språk er logisk satt opp med bruk av no, en, nn i URL. 
  10. Studiekatalogen er bygd opp ved hjelp av en av de mest brukte nettutviklingsverktøy i verden, så robusthet og kompatibilitet med andre teknologier er også ivaretatt. 

De fleste punkter vil som dere ser være default oppfylt iht. WCAG-standarden. Vi anbefaler imidlertid våre kunder å gjennomføre en grundig sjekk og ta kontakt med oss dersom dere ønsker bistand.