Mange skoler
Eivind / 18.06.2024

Velkommen Nordland Fagskole!

Vi ønsker Nordland Fagskole velkommen som Edutorium-skole! Etter planen starter implementering allerede nå før sommeren, og vi regner med å ha dem oppe i god tid før høstens revisjonsperiode starter. 

Antall fagskolestudenter øker jevnt og trutt i Norge. I 2023 var det registrert 30.380 studenter (kilde: regjeringen.no). Regjeringen skriver på sine sider at dette er et resultat av politiske prioriteringer, og så vidt vi kan se, er det tverrpolitisk enighet om viktigheten av å utvikle sektoren videre.

Det er svært gledelig å se at nesten alle de fylkeskommunale fagskolene nå har valgt Edutorium som sitt verktøy til å støtte revisjonsprosessen. Nordland blir den 9. offentlige fagskolen til å starte med Edutorium, og når vi i tillegg vet at 4 av de sentrale private fagskolene også er i gang med Edutorium, gir dette stor inspirasjon til å fortsette å utvikle skreddersydd funksjonalitet for denne sektoren.

For tiden er vi igang med et felles prosjekt med Utdanning.no for å sikre enklere informasjonsflyt mellom fagskolene og nettstedet. Mer info om dette kommer senere (og blir også et eget punkt på årets brukerkonferanse).

NB. Ikke meldt deg på Brukerkonferansen ennå? Påmeldingsskjema finner du her: Påmelding