maskinoffiser

Maritim maskinoffiser

Dette er en demo av hvordan en skoles beskrivelse av et konkret studium ville kunne se ut.

Her vil man typisk skrive en markedstekst hvor man fremhever hvorfor studenten skal velge akkurat dette studiet. Man kan også skrive litt studiefakta etc. NB. dette kan hentes inn via API fra Edutorium!

Når det gjelder detaljene i studieplanen så kan det være lurt å heller lenke til studiekatalogen. Studiekatalogen henter informasjon direkte fra Edutorium. Når studieplanen er godkjent (etter revisjon), publiseres den i en skreddersydd katalog. All informasjon hentes dermed fra Edutorium, så det er kun en kilde til informasjonen. Studieplanen arkiveres samtidig, slik at også tidligere studenter kan finne studieplanen som var gjeldene det året man selv begynte studiene.

På samme måte kan man lenke direkte til litteraturlisten i ELM (den er også publisert i studiekatalogen). Her kan man også sikre at man bare viser f.eks. 1. studieår, da man jo fort kan endre pensumlisten før 2. studieår.

Beskrivelse av studiet

Vil du arbeide på de store skipene og ha lederansvar? Da er maskinoffiser noe for deg. Studieretningen er en fordypning innenfor maritime fag med fokus på maskineri. Hensikten er å utdanne maskinoffiserer med holdninger, kompetanse og yrkesetikk og gi den kvaliteten som kreves for å møte morgendagens utfordringer. Fullført utdannelse gjør at du kan arbeide nasjonalt og internasjonalt. 

Studieretningen gir deg kompetanse som er beskrevet i internasjonal norm for kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (STCW konvensjonen). Den tilfredsstiller både tabellene A-III/1 (og B-III/1) og A-III/2 (og B-III/2) etter STCW 78-konvensjonen med tillegg. Sammen med nødvendig fartstid gir studieretningen grunnlag for kompetansesertifikat for maskinoffiser klasse 4, 3, 2 og 1.  

Ved fullført utdanning kan du: 

Planlegge og gjennomføre oppgaver og prosjekter innen skipsteknisk drift i tråd med etiske krav og nasjonale og internasjonale retningslinjer 

Utføre arbeid med drift, overvåking og vedlikehold av maskiner, elektriske og elektroniske anlegg  

Utføre arbeid som ledende maskinoffiser 

 

Studiefakta

Studiested: Drammen og/eller nettbasert

Studieform: Heltid

Studiepoeng:120

Studienivå: Høyere yrkesfaglig utdanning, nivå 5.1

Opptakskrav

Opptakskrav: Fullført og bestått videregående opplæring

Regelverk: Les mer om dine rettigheter her

Søknadsfrister: 30.2.24 

Søk: Samordnet opptak

Pedagogisk tilnærming?

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppe- og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass (hvis den er egnet), som tradisjonell utplassering et annet sted eller som en kombinasjon

 

Arbeidslivsrelevans

Avhengig av hvilke sertifiseringer, fartstid og utdannelse du har, så gir utdannelsen mulighet til å tjene som ansvarshavende vaktoffiser, førstemaskinist og maskinsjef på fartøyer med stigende grad av framdriftskraft og klassifisering, opp til uavhengig av størrelse på framdriftskraft.  

Mulighetene og videre kvalifikasjoner og stillinger utover dette, er avhengig av hvilken sertifisering, fartstid og utdannelse du har oppnådd. For mer informasjon, se studieplanen.  

Mer informasjon

Her kan du lese den komplette studieplan:

Her kan du se en oversikt over pensumlitteratur

Her kan du lese om opptakskravene til studiet