About searching

  • Søk leter etter eksakte ord, og det skilles ikke mellom store og små bokstaver; søkeord kortere enn en minimumslengde blir ignorert.
  • Bruk OR skrevet med store bokstaver for å få flere resultater. Eksempel: «katt OR hund» (innholdet må inneholde enten «katt» eller «hund»).
  • Du kan bruke AND med store bokstaver for å påkreve alle ord, men merk at dette er standardoppførselen til søket. Eksempel: «katt AND hund» (samme som «katt hund», innholdet må inneholde både «katt» og «hund»).
  • Bruk anførselstegn for å søke etter et uttrykk. Eksempel: "katten spiser mus".
  • Du kan skrive - foran søkeord for å ekskludere dem; men du må fortsatt ha minst ett «positivt» søkeord. Eksempel: «katt -hund» (innholdet må inneholde «katt» og kan ikke inneholde «hund»).