Mann som leser bloggen
Eivind / 03.05.2021

Et år med Webinar

Webinarer har vist seg å være en nyttig måte å nå ut til interesserte skoler. Sist høst og i vår har vi gjennomført en webinarserie hvor vi tilsammen har hatt 12 ulike fagskoler innom for å lære mer om Edutorium, og hvordan vår løsning for utvikling og revisjon av studieplaner, kan gi fagskolene bedre kontroll over egen studieportefølje. Vi takker de mange aktive deltagerne for gode innspill og kreative forslag.

Webinarene har vært svært nyttig for oss i det å bedre forstå fagskolene, og fagskolenes behov for systemstøtte i revisjonsarbeidet. Vi har heldigvis også fått drøftet både videreutvikling av Edutorium, og behov for nye moduler. Kanskje blir neste steg en egen pensummodul for enklere kontroll over pensumlitteratur? Flere skoler har pekt på dette som et område det i dag ikke finnes gode løsninger for.

De store pensumsystemene som brukes i UH-sektoren er først og fremst tilpasset UH-bibliotekenes behov. Fagskolene trenger noe som er lettere å jobbe med, og gir akkurat den støtten kursansvarlige trenger i revisjonsprosessen.

Fortsettelse følger...