Integrasjon
Eivind / 24.05.2023

Ønsker din skole å få hentet Læringsutbyttebeskrivelser (LUBer) direkte inn i Itslearning?

Vi vet fra mange ulike kilder – og senest i forbindelse med lanseringen av sluttrapporten fra evalueringen av NKR – at studenter er opptatt av læringsutbyttebeskrivelser (LUBer).

For å gjøre LUBene lettere tilgjengelig for studentene, har noen skoler lagt disse direkte inn i skolens LMS. Dette har vært en omfattende og krevende jobb, med manuell kopiering via regneark og manuell strukturering og håndtering før innlesing.

Derfor har vi gjennom et samarbeid med fagskolen Agder og Itslearning nå fått på plass en eksportfunksjon i Edutorium slik at jobben kan gjøres betydelig enklere.

Den nye eksportfunksjonen gjør at Edutorium henter ut de riktige LUBene fra emnebeskrivelsene i Edutorium og strukturerer dem ferdig til å importeres til itslearning. En jobb som tidligere tok lang tid, kan nå gjøres på minutter! Denne nye eksportfunksjon er bare ett av flere eksempler på hvordan vi jobber for å prøve å forenkle hverdagen for våre kunder!

Kontakt oss gjerne på  om du ønsker å ta itslearning-eksporten i bruk, eller ønsker en prat om andre områder hvor det kan være aktuelt å se etter forbedringer?